TOP Közlekedés - Hírek, aktualitások

2017. augusztus

A projekthez kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyeztetések előkészítő feladatai megkezdődtek.

 

2017-2020. Projekt előkészítő szakasz

- elkészültek, és felülvizsgálatra kerültek az építési tervdokumentációk: Zirc-Kardosrét kerékpárút létesítése, Alkotmány utca közlekedésbiztonsági felújítás, buszöblök, gyalogátkelők, buszpályaudvar kiszolgáló épület

- a kerékpárút közel 2 km-es szakaszán megtörtént a tulajdonviszonyok rendezése, mely alapján lehetővé vált az engedélyezési eljárás lefolytatása

- elkészültek a pályázati felhívás által előírt, a közlekedési rendszereket vizsgáló tanulmányok:

   Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyásával)

   Zirc Város Fenntartható Mobilitási Terve

   Közúti Biztonsági Audit

 

A projekt elemei közül a Közreműködő Szervezet jóváhagyásával elmarad a dinamikus utastájékoztató rendszer. A közösségi közlekedési szolgáltatók folyamatos fejlesztései révén valós idejű forgalmi adatokat tartalmazó alkalmazások érhetőek már el.

 

2019-2020. Közbeszerzési eljárás

A jogerős létesítési engedélyek birtokában 2019. őszén megindult a projekt két fő elemére, a kerékpárút építésére, és az Alkotmány utca átalakítására  vonatkozó közbeszerzési eljárás. A közel 6 hónapig tartó nyílt eljárás eredményeként (részfeladatonként 6-6 beérkező ajánlat közül) mindkettő munka esetében a legkedvezőbb ajánlatot tevő STRABAG Építő Kft.-vel kötött szerződést Zirc Városi Önkormányzat 2020. május 12-én. Az Alkotmány utcán - forgalmi korlátozásokkal - 2020. májusban indul a munkavégzés, a kerékpárút építésre 2020. júniusban kap munkaterületet a vállalkozó.

 

2020. május

A kerékpárút építése, valamint az Alkotmány utca felújítása kivitelezőjének kiválasztására indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Mindkettő részre a STRABAG Építő Kft. ajánlatát fogadta el Zirc Városi Önkormányzat, 2020. május 12-én vállalkozási szerződést kötöttünk.

Május végén megkezdődött az Alkotmány utca kivitelezése, és a kerékpárút esetében is előkészültek a felek a munkaterület átadására.

 

2020. június

Az Alkotmány utca felújítása miatt a városrész forgalmi rendje ideiglenesen átalakításra került, több szakasz egyirányúsításával, hogy a munkavégzés zavartalanul folyhasson. A kivitelezés során elsőként a nyugati részen, az Alkotmány utca páratlan oldalán kezdődtek meg a munkák a szélesítéssel, valamint a csapadékvíz csatorna kialakításával.

2020. július - augusztus

A személyszállítási logisztikai központ (vasútállomás melletti buszpályaudvar) területén létesítendő kiszolgáló épület (zárt- fűtött váró, valamint vizesblokkok) kivitelezőjének kiválasztására a megismételt eljárás eredményes lett, a kivitelezéssel a Min-Tech Kft-t bízta meg az Önkormányzat. 2020. július 21-én megkezdődött az építkezés.

Közben a nyomvonal kitűzésével megkezdődött a kerékpárút építése is, illetve az Alkotmány utcán is folyamatos a munkavégzés.

2020. szeptember

Az Alkotmány utca kivitelezése befejeződött, visszaállt a régi forgalmi rend a városrészben. A közlekedők birtokba vették a felújított, kibővített útszakaszt, parkolókat. A 82-es főút csomópontjában a kihajtáshoz balra és jobbra külön sáv áll rendelkezésre. A sportpálya előtti téren a régi „murvás parkoló” helyén, a kerékpárút mellett aszfalt burkolatú parkolók kerültek kialakításra. A teljes több mint 300 méteres szakasz járdái és útburkolata új aszfalt burkolatot kaptak.

A kiszolgáló épület falai már állnak, belső munkák kezdődtek.

2020. október

Folyamatban vannak a kivitelezési munkák: a kerékpárút nyomvonalának egyes szakaszai már aszfalt burkolattal rendelkeznek, a Cuhán illetve a Kardosréti árkon átvezető hidak kialakítása megkezdődött. A Cuha utcától délre létesülő csapadékvíz csatorna elkészült, a felette létesülő kerékpárút szegélyépítése folyamatban van.

A kiszolgáló épület nyílászáróit beépítették, hőszigetelése elkészült, belső munkák folynak. Elkezdődött az akadálymentes parkoló és annak megközelítő útjának kialakítása. (A korábbi járda nem felelt meg az akadálymentesítési követelményeknek, ezért volt szükséges átépíteni).

2020. november

Elkészült a kiszolgáló épület, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikerrel lezárult, és megkezdődött a használatba vétel.

A kerékpárút építése is a végéhez közeledik, megkezdődött a hónapban a műszaki átadás-átvételi eljárás.